Lärare

Våra lärare:

Babyrytmik och Musikgrund: Emma K
Piano för de yngsta: Emma S och Miranda
Piano för fortsättningselever: Miriam
Sång: Miriam
Violin: Miriam
Lärare i piano för de äldsta: Emma K
Lärare i gitarr: Rikard