Mer musikundervisning till fler

Vi älskar musik och vill bidra till att fler får möjlighet att lära sig spela ett instrument eller sjunga. 

 

Vi vet att regelbundet musicerande bl a:
– Stimulerar hjärnkapaciteten och ökar intelligensen.
– Förbättrar minnet och självkänslan.
– Tränas i egenskaper som tålamod, flit, finmotorik, samarbete och ökar kreativiteten.
– Får uppleva den musikaliska kulturskatten samtidigt som man lär sig något för livet och har roligt på vägen.
Därför erbjuder vi privata musiklektioner (grupp och enskilt) för barn, ungdomar och vuxna.