Anmälan

Vårterminen 21 (jan-maj)     /Intresseanmälningar tas emot från 20 nov

Sommarkurs 21 (maj-juni)    /Intresseanmälningar tas emot från 1 april

Höstterminen 21 (sep-nov)    /Intresseanmälningar tas emot från 1 maj

 

 

Intresseanmälan mailas in till larmigspela@taktoton.nu.

Var tydlig med namn och ålder på ditt barn, vilket instrument/kurs ni vill anmäla er till och när ditt barn vill börja spela hos oss.

Vi har syskonförtur och tar i första hand emot barn och unga under 15 år.