Kalendarium

Vårterminen 21

v 3-18, v 19-20 reservvecka (ingen undervisning v 7, 8, 12, 13)

Sommarkonsert arrangeras prel v 21

Sommarskola 21

v 22, 23 och 24 samt ev efter midsommar vid avtal

Höstterminen 21

Prel v. 36-49 (ingen undervisning v 43, 44)

 

/Med reservation för förändring!