Kalendarium

Vårterminen 22

v 3-18, v 19-20 reservvecka (ingen undervisning v 7, 8, 12, 13)
Sommarkonsert arrangeras prel v 21

Sommarskola 22

v 22, 23 och 24 samt ev efter midsommar vid avtal

 

Höstterminen 22

Prel v. 36-49 (ingen undervisning v 43, 44)
/Med reservation för förändring!