Kalendarium

Vårterminen 24

v 5-21 (ingen undervisning v 8, 13, 14 och 18, 19)
Sommarkonsert arrangeras prel v 22

Sommarskola 24

Juni och juli

 

Höstterminen 25

Prel v. 36-49 (ingen undervisning v 43, 44)
/Med reservation för förändring!