Kurser och priser

För barn i åldern 1,5-4 år, erbjuder vi babyrytmik. 

För lite äldre barn i åldern 4-6 år, erbjuder vi en allmänbildande musikgrundkurs.

Vi erbjuder privat eller gruppundervisning från 6 års ålder i piano, violin, sång och gitarr. 

Vår- resp hösttermin består av 12 lektioner a 20 min samt konsert, vid tillräcklig uppslutning.

Sommarkursen består av 10 lektioner a 30 min.

 

Kurser:

1. Babyrytmik (Grundläggande sång och rytmträning för de allra yngsta)

Denna kurs riktar sig till barn i åldrarna 1,5-4 år. Vi träffas för att sjunga och lära oss rim och ramsor som ligger till grund för såväl musikutövning som grunde för en god språkutveckling.

Pris: 1590kr /termin (en lektion/vecka)

 

2. Musikförberedande (Grundläggande gruppundervisning för de allra yngsta)

Denna kurs riktar sig till barn i åldrarna 4-6 år och undervisning sker i grupp. Kursen innefattar grundläggande musiklära med syfte att lägga en musikalisk grund och förbereda barnen för vidare musicerande. Barnen får exempelvis lära rytm, noter och skalor.  Undervisningen sker på ett lekfullt sätt.
Under terminen får eleverna prova på olika instrument, sjunga samt röra sig till musik. Även viss musikhistoria förekommer, där barnen bl a kommer att få lyssna på och samtala kring till musik från olika århundraden.

Pris: 1590kr /termin (en lektion/vecka)

3. Privatlektion instrument (rekommenderas att man först har gått kurs Musikförberedande)

Denna kurs riktar sig i första hand till barn åldrarna 5-15 år och undervisning sker en till en (dvs en elev och en lärare).
Denna kurs är för dig som vill lära dig spela ett instrument från början, eller för dig som redan har erfarenhet av ditt instrument. Kursen anpassas efter elevens nivå och förmåga, men för bästa resultat behöver eleven öva och repetera aktuell läxa hemma. Du får en lärare som har högre utbildning och erfarenhet av att undervisa i ditt instrument.
Kursen anpassas alltid efter elevens nivå och förmåga.

Pris: 2990kr /termin (en lektion/vecka), Fortsättningskursen innebär längre lektionstid och 3500 kr/termin (en lektion/vecka)

4. Sång/Körsång (Körsång för barn i åldrarna 6-10)

Denna kurs riktar sig till barn åldrarna 6-10 år och undervisning sker i grupp eller enskilt.
Denna kurs är för dig som vill lära dig som vill lära dig sjunga och använda din röst på optimalt vis. Köreleverna får lära sig årstidsaktuella körsånger och sången ska kännas lustfylld och inspirerande.

Pris: 1590kr /termin (en lektion/vecka), Fortsättningskursen innebär längre lektionstid och 3500 kr/termin (en lektion/vecka)

 

Sommarkursen

Denna kurs är öppen för både nya och nuvarande elever, i syfte att prova på eller fördjupa sig i sitt instrument. Upplägg görs i dialog med aktuell lärare.

Privatlektioner instrument

Pris: 2990 kr (10 lektioner eller 200 minuter på två-tre veckor)

Musikgrund för nybörjare

Pris: 1590 kr/ 10 lektioner a 30 min